Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Roditelji žele da zaštite zdravlje svog deteta, a da mu pri tom ne uskrate sve koristi koje dobija od učestvovanja u školskim i društvenim aktivnostima. Najbolje je da roditelji pronađu ravnotežu između te dve potrebe. Izaberite aktivnosti koje odgovaraju sposobnostima deteta uz minimalan rizik od povrede.

Porodični odnosi između braće i sestara mogu se promeniti sa promenom intenziteta pažnje koja se posvećuje detetu obolelom od Gošeove bolesti.

Brak takođe može da uđe u period napetosti, a braća, sestre i roditeli mogu da pate od osećaja krivice ili, pak, ljutnje. Zdravstveni savetnici ali i osobe koje se suočavaju sa sličnim izazovima mogu da pruže korisne odgovore.


Više o životu sa Gošeovom bolešću:

Primanje terapije u kućnim uslovima

Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Planiranje porodice

Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?