O GOŠEOVOJ BOLESTI

Uvodne informacije i linkovi ka stranicama sa detaljima.

Dijagnoza Gošeove bolesti danas ne predstavlja prepreku za vođenje ispunjenog i produktivnog života.

Ukoliko Vam je dijagnostikovana Gošeova bolest, možda ćete osetiti olakšanje što ste saznali pravi uzrok Vaših tegoba, ali s druge strane i zbunjenost i strah zbog novih informacija, kao i zabrinutost za budućnost. Upoznajte se sa proverenim činjenicama i naučnim dostignućima u ovoj oblasti. To je najbolji način da izbegnete nepotrebna strahovanja, predrasude i nagađanja.

Poslednjih nekoliko godina mnogo toga se promenilo. Istraživanja su dovela do novih načina lečenja, što uključuje i razvoj lekova koji mogu da uklone ili ublaže glavne simptome bolesti.

Ove stranice će Vam pomoći u razgovoru sa Vašim lekarom i ostalim zdravstvenim osobljem. Dobićete osnovne informacije o tegobama koje mogu da prate bolest, o načinu na koji možete da se borite sa simptomima, kao i o lečenju koje Vam je na raspolaganju i o drugoj vrsti podrške.


Saznajte više o Gošeovoj bolesti:

Šta je Gošeova bolest?

Kako se nasleđuje?

Problem postavljanja prave dijagnoze

Lečenje Gošeove bolesti