Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?

Događa se da osobe koje se sa simptomima Gošeove bolesti prvi put suoče u odraslom dobu teško prihvate dijagnozu. Pri tome se prisećaju vremena kada su lako održavali ravnotežu između porodičnih, poslovnih i društvenih obaveza.

Nenadana pojava ozbiljnih simptoma može odjednom da poremeti poslovne i životne planove. Fizička ograničenja koja donosi Gošeova bolest mogu da utiču na samostalnost i pokretljivost pacijenta. Odrasli koje je bolest jako zahvatila moraju biti spremni na promene u načinu života, npr. da preurede svoj način života, procene svoje mogućnosti i nauče kako da se prilagode novonastaloj situaciji. Ta prilagođavanja mogu otežati prihvatanje bolesti.

Može se dogoditi i da se osoba toliko privikne na život sa simptomima da i ne pokušava da utiče na pad kvaliteta života.


Više o životu sa Gošeovom bolešću:

Primanje terapije u kućnim uslovima

Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Planiranje porodice

Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?