Primanje terapije u kućnim uslovima

Od 2014. pacijenti su prošli obuku za primenu leka u kućnim uslovima koju su održale prof. dr Nada Suvajdžić Vuković i dr Maja Đorđević kao i medicinske sestre iz KCS i Instituta za majku i dete.

Sve donedavno, pacijenti koji su to želeli, primali su infuziju leka u kućnim uslovima. Ovo je znatno uticalo na bolji kvalitet života naših članova. Zamislite samo kakvo je to olakšanje bilo kada više ne morate da putujete iz npr. Kraljeva u Beograd u radno vreme, na svake dve nedelje.

Prelaskom na lečenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Goše pacijenti su ovu mogućnost izgubili! Uprkos brojnim dopisima upućenim RFZO još uvek nismo uspeli da povratimo ovo pravo. Nastavljamo da se borimo za mogućnost primanja infuzije leka u kućnim uslovima koja ima brojne očigledne prednosti za mnoge pacijente:

 • Prijatnije primanje terapije u domaćem okruženju
 • Lakši odabir vremena za terapiju
 • Nema putovanja do bolnice i nazad
 • Nema obrazlaganja čestih odsustava na poslu
 • Normalno obrazovanje
 • Lakša organizacija društvenih i profesionalnih aktivnosti

Sa druge strane, na ovaj način bi i država bi uštedela znatna sredstva koja bi mogla da uloži u povećanje doze.

Za šta se zalažemo
Kako treba da izgleda primanje leka u kućnim uslovima

Odluku treba da donese pacijent zajedno sa lekarom nakon primanja leka u bolničkim uslovima, kako bi se najpre proverilo da pacijent dovoljno dobro podnosi infuziju leka.

Patronažna medicinska sestra, koja je stručno osposobljena za tu svrhu, na početku terapije u kućnim uslovima pokazuje pacijentu ili negovatelju kako se daje infuzija.

Osnovni preduslovi i organizacija lečenja

U bolnici dobijate sva početna uputstva a sa lekarom se dogovarate o potrebnom nivou pomoći patronažne medicinske sestre. Najbolje bi bilo da prilikom intravenskog primanja leka u kućnim uslovima sa pacijentom bude prisutan negovatelj ili druga osoba.

Pacijent dobija lečenje i svu potrebnu opremu u skladu sa propisima i dogovorima, a potrebno je da budu ispunjeni i sledeći uslovi:

 • Vi i/ili vaš negovatelj morate biti saglasni sa lečenjem u kućnim uslovima.
 • Okruženje mora biti primereno za davanje infuzijske terapije u kućnim uslovima, što podrazumeva čisto okruženje sa električnom energijom, vodom, pristupom telefonu, frižiderom, prikladnim prostorom za čuvanje leka i drugu opremu za infuziju.
 • Morate biti telesno i duševno sposobni za primanje infuzije u kućnim uslovima, a vaš lekar odgovoran je za utvrđivanje indikacija za primanje infuzije leka u kućnim uslovima.
 • Morate da imate dostupne vene kako biste mogli da primite infuzijsku iglu. Prilikom upotrebe centralnog venskog katetera, morate biti u mogućnosti da stavite infuzijsku iglu u septum.
 • Vaš lekar mora vas ili vašeg negovatelja pravilno informisati o lečenju u kućnim uslovima, rizicima i mogućim komplikacijama kao i o pružanju medicinske pomoći u kućnim uslovima.
 • Vi ili vaš negovatelj morate poznavati Gošeovu bolest, pravovremeno prepoznati neželjeno dejstvo lečenja i razumeti postupke koje treba sprovesti, ukoliko do njih dođe.
 • Morate biti osposobljeni za izvođenje postupaka rekonstitucije i infuzije leka.

Prilikom rekonstitucije i infuzije leka morate pomno pratiti postupak koji je opisan u uputstvu za upotrebu leka koji ćete dobiti!


Više o životu sa Gošeovom bolešću:

Primanje terapije u kućnim uslovima

Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Planiranje porodice

Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?