Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Uvećana jetra ili slezina, osetljivost na prelome kostiju, kao i ostali potencijalni simptomi mogu učiniti decu sa Gošeovom bolešću manje pokretnom i sprečiti ih da se bave kontaktnim sportovima. Ta deca mogu da otkriju privlačnost drugih aktivnosti, kao što su plivanje, vožnja biciklom ili ples.

Tinejdžerima sa Gošeovom bolešću može da kasni pubertet, iako se većina adolescenata izjednači sa svojim vršnjacima u kasnijim tinejdžerskim godinama. Adolescencija je, međutim, razdoblje u kojem je slika o sebi i prihvaćenost od vršnjaka izuzetno važna za zdrav mentalni stav. Dok „ne uhvate korak“ sa svojim vršnjacima, u tinejdžerskom dobu, razdoblju koje je samo po sebi vrlo burno, mogu se javljati psihološki problemi.

Decu koja su jače pogođena Gošeovom bolešću važno je pokrenuti na razvoj drugih interesovanja i aktivnosti i podstaći ih na razvoj sposobnosti zdrave socijalizacije. Ono što ne mogu da učine, deca često kompenzuju dobrim uspehom u drugim područjima. Lekar i porodica mogu zajedno da porade na prepoznavanju aktivnosti koje su najprimerenije detetu sa Gošeovom bolešću.


Više o životu sa Gošeovom bolešću:

Primanje terapije u kućnim uslovima

Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Planiranje porodice

Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?