Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Neke osobe sa Gošeovom bolešću mogu da negiraju da su im simptomi teški onoliko koliko zapravo jesu. Drugi opet ne žele da veruju da im medicinski nadzor i lečenje mogu pomoći.

Neprihvatanje bolesti je normalna reakcija na iznenađenje, strah i nesigurnost koju donosi postavljanje dijagnoze. Neprihvatanje može da pomogne nekim pojedincima, jer im dopušta nastavak normalnih aktivnosti, ali na duže staze to može da bude opasno, posebno u lečenju Gošeove bolesti.

To se pre svega odnosi na slučajeve u kojima neprihvatanje bolesti sprečava ili odlaže pružanje prave zdravstvene nege. Takvo odlaganje može da dovede do daljeg napredovanja bolesti, pogoršanja simptoma i potencijalno nepopravljivog oštećenja organa.

Osobe sa Gošeovom bolešću i njihove porodice mogu da dobiju pomoć u rešavanju tih emocionalnih i drugih problema od UGOŠ udruženja koje okuplja ljude koji se suočavaju sa sličnim izazovima.


Više o životu sa Gošeovom bolešću:

Primanje terapije u kućnim uslovima

Kako prihvatiti činjenicu da bolujete od hronične bolesti?

Planiranje porodice

Sa kakvim izazovima se susreću roditelji deteta sa Gošeovom bolešću?

Kako mogu da pomognem detetu da ostane aktivno?

Sa kakvim izazovima mogu da se suoče odrasli pacijenti?