,

Bolesti kostiju kod Gošeove bolesti

Jedan od najčešćih aspekata Gošeove bolesti i glavni uzrok bola, invalidnosti i lošijeg kvaliteta života je nakupljanje u kostima glukocerebrozida. Grupa naučnika je zaključila da je potrebno da se naprave ujednačene preporuke za savremeno praćenje i menadžment bolesti. U cilju razvoja praktične kliničke preporuke, međunarodna grupa iskusnih lekara je sprovela sveobuhvatni pregled literature u poslednjih 20 godine, definišući uslove za bolje razumevanje patofiziologije i ističući najbolju praksu i nezadovoljene potrebe koje su vezane za skeletne karakteristike ove bolesti.

Preporučuju se redovni pregledi mineralne gustine kostiju, infiltracije u srži i ispitivanje potencijalnog maligniteta. MRI je veoma značajna za monitoring skeleta, pokazuje procenu infiltracije i stepen infarkta kostiju. Kada nije moguće koristiti MRI, praćenje bolnih akutnih kriza kostiju i osteonekroze jednostavnim rendgenskim snimanjem ima ograničenu vrednost. Kod odraslih pacijenata, ovi lekari preporučuju DXA lumbalne kičme, kao i levog i desnog kuka, sa pažljivo dizajniranim protokolima. Serija pregleda treba da bude urađena koristeći isti, standardizovani instrument.

Zdravlje kostiju može da bude unapređeno uobičajenim merama, uključujući kalcijum i vitamin D, menadžment bola i ortopedskih komplikacija. Pravovremeno započinjanje lečenja sa terapijom za Gošeovu bolest je krucijalno u optimizaciji ishoda i prevenciji nepovratnih komplikacija sa kostima. Investiranje u sigurne, klinički korisne metode koje bolje predviđaju integritet kostiju i smanjuju rizik od preloma i dalje ostaje potreba na kojoj treba raditi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *