Месец: фебруар 2023.

  • Percepcija genske terapije Gošeove bolesti od strane pacijenata i negovatelja

    Autori: Tanya Collin-Histed, Aviva Rosenberg, Noortje Hopman, Jessica Pacey Terapija za Gošeovu bolest se danas fokusira na Enzimsku supstitucionu terapiju (EST) sa ciljem da se poprave simptomi koji su vezani za bolest, npr. uvećana slezina i jetra, niski trombociti ili bolovi u kostima; kao i na Supstrakt redukcionu terapiju (SRT) sa ciljem da se smanji […]