Месец: мај 2021.

  • Parkinson i Gošeova bolest

    Gošeova bolest je istorijski klasifikovana kroz tri tipa bolesti, od kojih je tip jedan smatran za tip bolesti bez neuroloških manifestacija, dok kod tipova 2 i 3 postoje problemi koji zahvataju mozak kao i ostatak tela. U skorije vreme je postalo jasno da postoje i određeni neurološki aspekti kod tipa 1, kao što je češća […]