Месец: фебруар 2020.

  • INTERVJU: Kristyan Dimitrov, Bugarska

    INTERVJU: Kristyan Dimitrov, Bugarska

    P: Koliko ljudi živi sa Gošeovom bolešću u Bugarskoj? O: U Bugarskoj imamo 22 pacijenta, od kojih 16 prima terapiju. Dvoje je sa tipom tri, a ostali imaju tip I. P: Koje vrste terapije su dostupne u Vašoj zemlji? O: Od terapija, dostupan je Cerezim, a od 2019. godine i Cerdelga, terapija u vidu tableta. […]

  • – Studija na miševima – Samo jedna injekcija usmerena na jetru miša vodi neprekidnoj produkciji glukocerebrozidaze, izmenjenog enzima kod ljudi sa Gošeovom bolešću, pokazuju istraživanja. Carlos J. Miranda, PhD, iz Freeline, su prezentovali rezultate studije u govoru sa naslovom “Genska terapija za Gošeovu bolest usmerena na jetru” na sastanku Američkog društva za hematologiju u decembru 2019. […]