Месец: септембар 2018.

  • Podrži kućno primanje terapije!

    Pokrenuli smo kampanju sa željom da obezbedimo podršku lekara, donosilaca odluka, novinara i šire javnosti. Cilj koji smo zacrtali na godišnjem sastanku udruženja je da nam bude odobrena mogućnost primanja terapije u kućnim uslovima. Ako imate predlog ili želite da nas podržite, možete nas kontaktirati preko gose.srbija@gmail.com Kampanja se sastoji od serije video klipova, saopštenja […]

  • Pripreme za Međunarodni Dan Gošeove bolesti

    U toku su poslednje pripreme za obeležavanje Međunarodnog Dana Gošeove bolesti koje se organizuje pod okriljem EGA. Srpsko udruženje, preko svog predstavnika, učestvuje u kreiranju koncepta proslave i pratećih materijala. Ideja je da se ove godine fokusiramo na profesionalce koji vredno i nenametljivo rade na unapređenju lečenja a time i kvaliteta života svih ljudi koji […]