Godišnji sastanak udruženja – Divčibare 2018

Godišnji sastanak udruženja UGOŠ održan je 12 – 13. 05. 2018. g.

Održana je redovna Skupština na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Izabran je upravni i nadzorni odbor udruženja
 • Usvojen je EGA kodeks rada u saradnji sa farmaceutskom industrijom
 • Usvojen je izveštaj rada za 2017. godinu
 • Napravljen je plan daljeg rada na poboljšanju položaja Goše pacijenata

Imali smo vremena i za druženje i zabavu.

Članovi upravnog odbora
Diskusija na Skupštini
Dr Milan Lakočević iz KCS-a je održao veoma zanimljivo predavanje

Redovni godišnji sastanak udruženja – hotel Divčibare 12-13. 05. 2018.

Dragi članovi, bliži se redovni godišnji sastanak udruženja UGOŠ u okviru kojeg će biti održana i Skupština. Za subotu smo planirali druženje i Skupštinu, a za nedelju edukativno predavanje nekog od naših lekara. Naravno, biće vremena i za slobodne aktivnosti i razmenu iskustava i saveta. Detaljnu agendu ću poslati članovima koji su se prijavili u narednim danima.

Predlog dnevnog reda redovne Skupštine udruženja UGOŠ:

 1. Izbor predsedavajućih Skupštinom, zapisničara i overivača zapisnika
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 3. Godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu
 4. Izveštaj nadzornog odbora
 5. Usvajanje EGA Kodeksa rada sa farmaceutskom industrijom
 6. Prijem novih članova u udruženje
 7. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
 8. Razno

Skupština će biti održana u subotu, 12.05.2018. godine u 15 časova u hotelu Divčibare na Divčibarama.

Prijave kandidata za izbor u Upravni i Nadzorni odbor

Podsećamo: Zainteresovani za izbor u Upravni i Nadzorni odbor mogu da se prijave najkasnije do subote 05.05.2018. godine e-mailom ili telefonom.

EGA Kodeks rada u saradnji sa farmaceutskom industrijom

Naše udruženje nastoji da svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa najvišim standardima i najboljom evropskom praksom. Zbog toga predlažemo da udruženje i zvanično na redovnoj Skupštini usvoji EGA Kodeks rada u saradnji sa farmaceutskom industrijom.  Svi članovi su dobili dokument sa svim detaljima putem e-maila.

Svrha ovog kodeksa je da obezbedi etičku, odgovornu i transparentnu saradnju sa farmaceutskom industrijom. EGA sugeriše svojim članovima da koriste ovaj kodeks. Ovaj kodeks se oslanja na postojeći EFPIA Kodeks (Evropska federacija farmaceutske industrije i udruženja) o odnosima između farmaceutske industrije i udruženja pacijenata, Vodič SZO o interakciji komercijalnih preduzeća u unapređenju zdravstvenih ishoda.