Месец: октобар 2014.

  • UGOŠ organizuje panel diskusiju u press centru UNS-a sa ciljem da u razgovoru sa svim relevantnim učesnicima pronađemo sistemska rešenja za naše probleme. 21. oktobar 2014. godine.